Tag: หวยออนไลน์ มาเล 4d

หยุด 5 วัน! ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า 3.8 ล้านคน ต่ำกว่าคาด 4%

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.65 สะสมครบ 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,827,238 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 304,906 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,522,332 คน ต่ำกว่าประมาณการ 160,102 คน หรือคิดเป็น 4.02% ทั้งนี้ในส่วนของรถไฟ มีผู้ใช้บริการมากกว่าประมาณการ 3,137 คน คิดเป็น 1.041% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 122,518 คน และเชิงสังคม 182,388 คน มีผู้โดยสารขาออก 145,433 คน และขาเข้า 159,473 คน โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า…

Read More