Tag: ดูหวยไทยรัฐเดลินิวส์งวดนี้ -ผลบอลลีกทู

เปิดบัญชีร้อน ’56 สินค้า’ บริการควบคุม ปี66 ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีการประชุมจับตาสินค้าและบริการครั้งใหญ่ เพื่อหามาตรการกำกับดูแล ไม่ให้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภค โดยเห็นชอบให้มีมติ จัดทำบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ เป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็น สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุมอีก 5 รายการ และเมื่อรวมกับบัญชีสินค้าและบริการควบคุมที่เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ 5 รายการ เท่ากับว่าจะมีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีควบคุมรวมเป็น 56 รายการ ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์ จึงขอสรุปรวบยอดให้เห็นว่าตลอด ทั้งปีนี้ 1 ก.ค.-30 มิ.ยคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. มีสินค้าไหนที่เข้าข่ายต้องอยู่ในบัญชีควบคุม และมาตรการที่ต้องจัดการดูแลบ้าง ดังนี้ หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดปัจจัยทางการเกษตร เช่น กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์…

Read More