ไม่ได้เดินบนรางรถไฟ! เป็นที่มุมกล้อง ยันช่างเครื่องเดินบนทางเดินระหว่างราง

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคลิป tiktok ที่มีพนักงานรถไฟเดินอยู่บนรางของขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง เบื้องต้นพบว่า เป็นภาพของช่างเครื่องของฝ่ายการช่างกล ที่ปฏิบัติหน้าที่ลากจูงขบวนรถโดยสารขึ้นบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อทำขบวนไปยังปลายทาง โดยลงจากหัวรถจักร เพื่อมาปลดขอพ่วงให้รถจักรสับเปลี่ยนออกจากตัวรถโดยสาร ทั้งนี้ ช่างเครื่องคนดังกล่าว ได้แจ้งขออนุญาตจากพนักงานควบคุมเส้นทาง เพื่อลงบริเวณพื้นรางถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบการเดินรถ และได้รับอนุญาตตามขั้นตอน เป็นไปตามหลักการของการเข้าเขตพื้นที่อันตราย คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

“เจ้าหน้าที่ในคลิปดังกล่าวเดินอยู่บนทางเดินระหว่างรางของขบวนรถทั้งสองขบวน ไม่ได้เดินอยู่ในพื้นที่รางของขบวนรถชานเมืองสายสีแดง ตามที่มีตั้งข้อสังเกต ซึ่งอาจเป็นเพราะมุมกล้องทำให้เห็นคลาดเคลื่อนเหมือนเดินอยู่บนราง ส่วนขบวนรถชานเมืองสายสีแดง ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่มากนัก เนื่องจากจะทำการตั้งขบวนรถ จึงต้องจอดรถให้หยุดในเขตดังกล่าว ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เพื่อจะออกจากชานชาลา โดยทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามแผนซ้อมที่ได้ดำเนินการไว้ทุกประการ” นายเอกรัช กล่าว

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า คลิปที่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ว่าเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งการใช้พื้นที่ร่วมกันของขบวนรถทั้งสองระบบ มีการทำงาน และสื่อสารรับทราบด้วยกันตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ทุกการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รฟท. ได้ยึดหลักมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนป้องกันความเสี่ยงต่อบุคลากรอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อเข้าใช้พื้นที่ร่วม ได้เน้นย้ำให้มีการติดต่อสื่อสารร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่.คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคลิป tiktok ที่มีพนักงานรถไฟเดินอยู่บนรางของขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง เบื้องต้นพบว่า เป็นภาพของช่างเครื่องของฝ่ายการช่างกล ที่ปฏิบัติหน้าที่ลากจูงขบวนรถโดยสารขึ้นบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อทำขบวนไปยังปลายทาง โดยลงจากหัวรถจักร เพื่อมาปลดขอพ่วงให้รถจักรสับเปลี่ยนออกจากตัวรถโดยสาร ทั้งนี้ ช่างเครื่องคนดังกล่าว ได้แจ้งขออนุญาตจากพนักงานควบคุมเส้นทาง เพื่อลงบริเวณพื้นรางถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบการเดินรถ และได้รับอนุญาตตามขั้นตอน เป็นไปตามหลักการของการเข้าเขตพื้นที่อันตราย คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด “เจ้าหน้าที่ในคลิปดังกล่าวเดินอยู่บนทางเดินระหว่างรางของขบวนรถทั้งสองขบวน ไม่ได้เดินอยู่ในพื้นที่รางของขบวนรถชานเมืองสายสีแดง ตามที่มีตั้งข้อสังเกต ซึ่งอาจเป็นเพราะมุมกล้องทำให้เห็นคลาดเคลื่อนเหมือนเดินอยู่บนราง ส่วนขบวนรถชานเมืองสายสีแดง ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่มากนัก เนื่องจากจะทำการตั้งขบวนรถ จึงต้องจอดรถให้หยุดในเขตดังกล่าว ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เพื่อจะออกจากชานชาลา โดยทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามแผนซ้อมที่ได้ดำเนินการไว้ทุกประการ” นายเอกรัช กล่าว นายเอกรัช กล่าวอีกว่า คลิปที่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ว่าเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งการใช้พื้นที่ร่วมกันของขบวนรถทั้งสองระบบ มีการทำงาน และสื่อสารรับทราบด้วยกันตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ทุกการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รฟท. ได้ยึดหลักมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนป้องกันความเสี่ยงต่อบุคลากรอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อเข้าใช้พื้นที่ร่วม ได้เน้นย้ำให้มีการติดต่อสื่อสารร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่.คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg