หยุด 5 วัน! ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า 3.8 ล้านคน ต่ำกว่าคาด 4%

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.65 สะสมครบ 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,827,238 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 304,906 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,522,332 คน ต่ำกว่าประมาณการ 160,102 คน หรือคิดเป็น 4.02% ทั้งนี้ในส่วนของรถไฟ มีผู้ใช้บริการมากกว่าประมาณการ 3,137 คน คิดเป็น 1.041% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 122,518 คน และเชิงสังคม 182,388 คน มีผู้โดยสารขาออก 145,433 คน และขาเข้า 159,473 คน โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุด 120,110 คน (ขาออก 52,760 คน ขาเข้า 59,350 คน) รองลงมา สายตะวันออกเฉียงเหนือ 77,697 คน (ขาออก 36,660 คน ขาเข้า 41,037 คน) สายเหนือ 64,031 คน (ขาออก 30,909 คน ขาเข้า 33,122 คน) สายตะวันออก 34,628 คน (ขาออก 16,846 คน ขาเข้า 17,782 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 16,440 คน (ขาออก 8,258 คน ขาเข้า 8,182 คน) ส่วนระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าประมาณการ 163,239 คน-เที่ยว หรือน้อยกว่า 4.43% ประกอบด้วย แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 187,561 คน สายสีแดง 54,526 คน สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 113,420 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 980,876 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,185,949 คนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วัน ตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมา พบว่า มีเหตุอันตรายทางราง รวม 3 ครั้ง แบ่งเป็น ขบวนรถไฟชนคน 1 ครั้ง ชนรถกระบะ 1 ครั้ง และพบผู้เสียชีวิตบนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง ส่งผลให้ตลอด 5 วัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 4 ครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) หน่วยงานผู้ให้บริการระบบราง ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.65 สะสมครบ 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,827,238 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 304,906 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,522,332 คน ต่ำกว่าประมาณการ 160,102 คน หรือคิดเป็น 4.02% ทั้งนี้ในส่วนของรถไฟ มีผู้ใช้บริการมากกว่าประมาณการ 3,137 คน คิดเป็น 1.041% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 122,518 คน และเชิงสังคม 182,388 คน มีผู้โดยสารขาออก 145,433 คน และขาเข้า 159,473 คน โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า…