“วสท.” ชงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มสอบปมคานสะพานกลับรถถล่ม!

เมื่อวันที่ 3 ส.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ที่กระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุคานสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน-นาโคก ที่ กม.34+000 บริเวณสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถล่ม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.65 โดยมีกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสภาวิศวกร เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเร่งหาสาเหตุของการเกิดอุบัติ แนวทางการซ่อมบำรุง และแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า 1.กรมทางหลวง (ทล.) รายงานผลการรื้อย้ายคานสะพานกลับรถแล้วเสร็จ เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 3 ส.ค.65 และได้คืนผิวการจราจรให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้ตามปกติ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน เพื่ออำนวยสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับผู้ใช้ทาง โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถกลับรถได้ที่จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ ที่ กม.39+338 ทดแทน สำหรับแผนการซ่อมบำรุง ทล. อยู่ระหว่างการพิจารณาออกแบบคานสะพานใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล. ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.สุวรรณี รักท้วม ประชาชนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

และ 2.นายเอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) แจ้งว่า ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 แล้ว และขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกหนึ่งคณะ นอกเหนือจากที่ ทล. ได้ดำเนินการตั้งกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 โดยชุดที่เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นนี้ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจาก วสทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. และ ทล. ร่วมด้วย และจะรายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตุทางวิศวกรรมและข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน หลังจากนี้

นายพิศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต และมอบหมายให้ ทล. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแผนเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทราบด้วย

รวมถึงให้ดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมด้วยความโปร่งใสตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และจะประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อเสนอของ วสท. อีกครั้ง ภายในวันที่ 15 ส.ค.65 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ รมว.คมนาคม ทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ส.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ที่กระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุคานสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน-นาโคก ที่ กม.34+000 บริเวณสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถล่ม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.65 โดยมีกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสภาวิศวกร เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเร่งหาสาเหตุของการเกิดอุบัติ แนวทางการซ่อมบำรุง และแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า 1.กรมทางหลวง (ทล.) รายงานผลการรื้อย้ายคานสะพานกลับรถแล้วเสร็จ เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 3 ส.ค.65 และได้คืนผิวการจราจรให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้ตามปกติ เมื่อเวลา…