กัลฟ์ จับมือ SCG ลุยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

น.ส.ยุพาพินวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่าบริษัทคำพูดจาก ทดลองเล่น

ได้ส่งบริษัทกัลฟ์1จำกัด(GULF1)บริษัทย่อยที่GULFถือหุ้นในสัดส่วน99.99%ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทเอสซีจีคลีนเนอร์ยี่จำกัดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนถือหุ้นโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) (SCC)ในสัดส่วน100%จัดตั้งบริษัทเอสจีโซล่าร์จำกัดในประเทศไทยโดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่GULF1และSCG Cleanergyถือหุ้นในสัดส่วน50%และ50%ตามลำดับทุนจดทะเบียน5,000,000บาทจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบริษัทในเครือSCCและเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้าSPPของกลุ่มบริษัทกัลฟ์โดยSG Solarมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรมที่อยู่ในเครือข่ายของทั้งสองกลุ่มบริษัท

“ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ ธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท”คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของGULFที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

น.ส.ยุพาพินวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่าบริษัทคำพูดจาก ทดลองเล่น ได้ส่งบริษัทกัลฟ์1จำกัด(GULF1)บริษัทย่อยที่GULFถือหุ้นในสัดส่วน99.99%ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทเอสซีจีคลีนเนอร์ยี่จำกัดที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนถือหุ้นโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) (SCC)ในสัดส่วน100%จัดตั้งบริษัทเอสจีโซล่าร์จำกัดในประเทศไทยโดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่GULF1และSCG Cleanergyถือหุ้นในสัดส่วน50%และ50%ตามลำดับทุนจดทะเบียน5,000,000บาทจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบริษัทในเครือSCCและเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้าSPPของกลุ่มบริษัทกัลฟ์โดยSG Solarมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรมที่อยู่ในเครือข่ายของทั้งสองกลุ่มบริษัท “ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ ธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท”คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของGULFที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ